Moamaye Jahan

Go to content

Main menu

 
 
 

این کتاب یکی از معتبرترین کتابهاست، حاوی مطالب کلیدی در بیشتر علوم؛ کتابیست هدفمند که در مقدمه توضیح می دهد حداقل سه هدف اصلی را دنبال می کند؛ یکی از اهداف رسیدن به جواب این سؤالات است که دنیا چگونه شکل گرفته است و پیش از این دنیا چگونه بوده و چگونه ادامه پیدا می کند و در نهایت، آخر این دنیا چه می شود

یکی از این اهداف بر می گردد به مطالبی که درباره اثبات وجود خدا بیان می کند و توضیح کامل این هدف که: فرض را بر این گذاشته که فرد مرحله به مرحله می خواهد بداند که اوّلاً آیا خدا وجود دارد یا نه؟ آیا می توان آن را مشاهده کرد و چگونه می توان خدا را شناخت و به وجود آن یقین حاصل کرد و ... . دوماً حضرت محّمد(ص) پیامبری از طرف خداست و چه دلیلی دارد که گفته های او را قبول کرد و اسلامی که او آورده است چگونه است و چه مطالبی دارد و

حاوی تصاویری بسیار نمونه است که در هر موضوع عکسهای مرتبط با آن گنجانیده شده است به عنوان مثال در بخش نجوم از جدیدترین تصاویر برترین تلسکپهای زمینی و فضایی استفاده شده است که کلاً واقعی هستند. با روشی متفاوت و نوین اطلاعات جدید را در اختیار می گذارد با این توضیح که در هر موضوع بعنوان مثال: سیاهچاله ها، با مطالعه و بررسی بیشتر آثار و منابع دنیا از اثر و منبعی استفاده شده است که از همه معتبرتر و پربارتر و در عین حال جدیدتر باشد؛ همچنین سعی شده از انتقاد نسبت به نظرات و افکار و مکاتب گوناگون دوری کرده و فقط با دلیل و مدرک موضوع مورد بحث اثبات گردد

از تعداد زیادی منبع معتبر جهانی استفاده شده است که در کتاب ذکر شده اند. این کتاب کتابیست که وجودش در هر خانه ای نه تنها مفید بلکه بسیار لازم است آن را بخوانید و به این موضوع پی ببرید

On TV
 
Back to content | Back to main menu